Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Следете движението си през деня

background image

Следете движението си през деня
Използвайте сензора за данни за движение в телефона, за да следите движението си

през деня – например местата, които посещавате, или броя крачки, които сте направили

през деня.
За да следите ежедневните си дейности, използвайте приложението Microsoft Health или

изтеглете друго приложение за фитнес от Магазин и му разрешете да използва данните

от следенето на движението ви в телефона. Не всички телефони поддържат данни за

движение. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
1. За да разрешите определени приложения, например приложения за фитнес, да

използват вашето местоположение и данните от акселерометъра, плъзнете бързо

надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Екстри > Данни

за движение на Lumia.

2. Превключете Посетени места на Вкл .
Сега вашият телефон събира данни за местата, които посещавате, и маршрутите, по

които се движите.
Възможно е някои приложения и услуги да не се предлагат във всички страни или

региони, или да нямат съдържание на вашия език.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

118