Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Бъдете в час с новините

background image

Бъдете в час с новините
Вижте последните новини от предпочитаните си източници.
1. Докоснете Новини.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

116

background image

2. За да добавите тема, която ви интересува, докоснете > Interests, изберете

категория и докоснете на темата, която искате да добавите.

Съвет: За да потърсите тема, докоснете .

Сега ще можете да четете статии по избраните теми в изгледа My News.

Съвет: Искате най-важните ви теми да са в началото на списъка? Докоснете >

Interests > My Interests, докоснете и задръжте върху на темата, която искате

да преместите, и я плъзнете на новото място.

Възможно е някои приложения и услуги да не се предлагат във всички страни или

региони, или да нямат съдържание на вашия език.