Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Създаване на списък за изпълнение

background image

Създаване на списък за изпълнение
Подредете песните в списъци за изпълнение, за да слушате музика според настроението

си.
1. Докоснете Groove музика > > списъци.

2. Докоснете Нов плейлист и напишете име за списъка за изпълнение.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

108

background image

3. За да добавите песен в новия списък за изпълнение, докоснете и задръжте върху

песента, докоснете Добавяне към и изберете списъка.

Съвет: Можете да купувате музика за своите списъци за изпълнение от Магазин.