Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Слушайте музика безжично

background image

Слушайте музика безжично
С безжична тонколона можете да слушате музика с висококачествен звук без никакви

кабели.
Безжичните тонколони се продават отделно. Предлагането на аксесоари зависи от

държавата или региона.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Устройства > NFC.

2. Превключете Допри и сподели на Вкл .
Преди да използвате NFC се уверете, че екранът и клавишите са отключени.
3. Докоснете NFC зоната на тонколоната с NFC зоната на телефона. Тонколоната се

свързва автоматично с телефона. Не всички телефони поддържат NFC. За информация

за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

110

background image

Съвет: Можете също да се свържете чрез Bluetooth. Плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана, докоснете и задръжте , превключете Състояние на Вкл

и сдвоете телефона с тонколоната.