Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Зареждане на телефона с USB зарядно устройство

background image

Зареждане на телефона с USB зарядно устройство
Батерията е фабрично заредена до известна степен, може да се наложи да я заредите,

преди да можете да включите телефона за първи път.
Уверете се, че USB зарядното устройство е съвместимо с телефона ви. Зарядното

устройство може да се продава отделно.
1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт и включете кабела

му в телефона.

2. Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от телефона

и след това – от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определено време и можете да

използвате телефона, докато се зарежда.
Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът

за зареждане да се покаже на дисплея.

Съвет: Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически

контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни

данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да

мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да заработи.
Уверете се, че компютърът е включен.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

8

background image

Свържете USB кабела първо към компютъра и след това – към телефона. Когато

батерията е напълно заредена, изключете USB кабела първо от телефона и след

това – от компютъра.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се

изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност

станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. За смяна на

несменяема батерия, занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център.