Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Зареждане на телефона безжично

background image

Зареждане на телефона безжично
Не е необходимо да свързвате зарядно устройство всеки път, когато трябва да заредите

телефона си – можете да го зареждате и безжично. Просто сложете телефона върху

безжично зарядно устройство и той ще започне да се зарежда веднага.
Не всички телефони поддържат безжично зареждане. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
За да работи безжичното зареждане, може да ви трябва калъф за безжично зареждане.

Калъфът може да е включен в продажбения пакет, а може и да се продава отделно.

Използвайте само оригинални калъфи за безжично зареждане Lumia, предназначени за

вашия телефон.
Зарядните устройства за безжично зареждане се продават отделно.
Зоните за зареждане на телефона и на зарядното устройство трябва да се допират,

затова се уверете, че сте поставили правилно телефона върху зарядното устройство. Не

всички модели телефони са съвместими с всички зарядни устройства.

Използвайте само безжични зарядни устройства, съвместими с вашето устройство.
1. Уверете се, че безжичното зарядно устройство е включено в електрически контакт.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

9

background image

2. Ако телефонът ви се нуждае от калъф за безжично зареждане, уверете се, че той е

включен правилно към телефона.

3. Сложете телефона върху безжичното зарядно устройство, така че зоните им за

зареждане да се допират.

4. Когато батерията е напълно заредена, свалете телефона от зарядното устройство.

Предупреждение: Уверете се, че между зарядното устройство и телефона не е

поставено нищо. Не закрепвайте нищо (например не залепвайте стикери) на

повърхността на телефона близо до зоната на зареждане.

За повече информация за безжичното зареждане вижте ръководството на потребителя

на зарядното устройство.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

10