Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Заключване на клавишите и екрана

background image

Заключване на клавишите и екрана

За да избегнете случайно набиране, когато телефонът е в джоба или чантата ви, можете

да заключите клавишите и екрана. Можете също да настроите клавишите и екрана да се

заключват автоматично.
За да заключите клавишите и екрана, натиснете клавиша за захранване.
Отключване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване и плъзнете нагоре заключения екран.

Съвет: Ако можете да скриете навигационната лента, можете също да заключите

клавишите и екрана, с двукратно докосване на лентата. За да включите тази

функция, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички

настройки > Персонализиране > Екран при заключване и превключете

Двукратно докосване на навигационната лента за изключване на екрана на

включено . Не всички телефони поддържат скриване на навигационната лента.

За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Настройка на клавишите и екрана да се заключват автоматично

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Персонализиране > Екран при заключване и под Екранът се изключва след

изберете интервала от време, след който клавишите и екранът да се заключват

автоматично.