Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Включване на телефона

background image

Включване на телефона

Включете телефона си и започнете да го разучавате.
Натиснете клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.

Изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване и влачете надолу заключения екран.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

6