Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Работа с Word

background image

Работа с Word

Изглаждайте документите си в движение с Word.
Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да редактирате файлове.
Редактиране на съществуващ документ
1.
Докоснете Word.

2. Докоснете

Преглед... и намерете файла на Word, който искате да редактирате.

3. За да увеличите или намалите мащаба, раздалечете или доближете пръсти с плъзгане.

4. За да видите знаците за нова страница в документа, докоснете . За да се върнете

към изглед на цял екран, докоснете .
Word записва файловете автоматично вместо вас. Можете да намерите файловете си в

OneDrive.

Съвет: Ако искате да запишете документа в телефона си, докоснете > Запиши,

изберете местоположение за файла, докоснете , напишете име за файла и

докоснете .

Създаване на нов документ

Докоснете Word > Създаване.
Търсене на текст в документ

В отворения файл докоснете в горния край на екрана и напишете думата за търсене.

За да отидете до следващото или предишното съвпадение в документа, докоснете или

. За опциите за разширено търсене, докоснете .

Вмъкване на таблица, картина или друг елемент в документа

В отворения файл докоснете мястото, където искате да добавите елемента, и след това

докоснете > > Insert и желаната опция.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

119

background image

Промяна на шрифта или форматирането

В отворения файл докоснете > > Начало и желаната опция.