Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Работа с PowerPoint

background image

Работа с PowerPoint

Добавете последен щрих в презентацията си, докато пътувате за срещата, с помощта

на PowerPoint.
Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да редактирате файлове.
Редактиране на съществуваща презентация
1.
Докоснете PowerPoint.

2. Докоснете

Преглед... и намерете файла на PowerPoint, който искате да

редактирате.

3. За да преглеждате слайдовете, плъзгайте бързо наляво или надясно.

Съвет: За да намерите определен слайд, докоснете неговата миниатюра.

4. За да добавите слайд, докоснете .

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, раздалечете или доближете пръсти

с плъзгане.

PowerPoint записва файловете автоматично вместо вас. Можете да намерите файловете

си в OneDrive.

Съвет: Ако искате да запишете документа в телефона си, докоснете > Запиши,

изберете местоположение за файла, докоснете , напишете име за файла и

докоснете .

Създаване на нова презентация

Докоснете PowerPoint > Създаване.
Промяна на шрифта или добавяне на водещи символи

В отворения файл докоснете > > Начало и желаната опция.
Вмъкване на таблица, картина или друг елемент

В отворения файл докоснете > > Insert и желаната опция.
Избиране на тема на фона

В отворения файл докоснете > > Структура и изберете тема.
Подреждане на слайдове

Докоснете и задръжте върху миниатюрата на слайда, който искате да преместите, и го

плъзнете на новото място.

Съвет: За да изрежете, копирате, поставите, дублирате, изтриете или скриете

слайда, в който се намирате, докоснете осветената миниатюра и изберете това,

което искате да направите с нея.

Добавяне на бележки в слайд

Докоснете .
Преглеждане на презентацията като слайдшоу

За да започнете слайдшоу, в отворения файл докоснете . За повече опции за

слайдшоуто докоснете > > Слайдшоу. За да спрете слайдшоуто, докоснете в горния

край на екрана и докоснете .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

121

background image

Съвет: За да наблегнете на определена част от слайда, докоснете слайда и

задръжте. След това можете да местите червената точка в слайда.