Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Работа с Excel

background image

Работа с Excel

Не е нужно да пътувате до офиса, за да проверите най-новите данни. С Excel можете да

редактирате своите електронни таблици, да създавате нови и да споделяте готовите в

сайт на SharePoint.
Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да редактирате файлове.
Редактиране на съществуващ документ на Excel
1.
Докоснете Excel.

2. Докоснете

Преглед... и намерете файла на Excel, който искате да редактирате.

3. За да преминете към друг раздел на лист, докоснете името на листа в долния край.

4. За да добавите нов лист, докоснете .

Съвет: За да промените името или цвета на новия лист, докоснете името на листа.

Excel записва файловете автоматично вместо вас. Можете да намерите файловете си в

OneDrive.

Съвет: Ако искате да запишете работната книга в телефона си, докоснете >

Запиши, изберете местоположение за файла, докоснете , напишете име за файла

и докоснете .

Създаване на нова работна книга

Докоснете Excel > Създаване.
Добавяне на ред или колона

В отворения файл докоснете заглавието на реда или колоната и докоснете Insert.

Съвет: За да преместите ред или колона, докоснете и задръжте върху заглавията

им и ги плъзнете на новото място. Можете също да изрязвате, копирате, изчиствате,

изтривате или скривате редове и колони. Докоснете заглавието и желаната опция.

Добавяне на коментар към клетка

В отворения файл докоснете > > Преглед > коментар, напишете своя коментар

и докоснете Готово.

Съвет: За да покажете всички коментари в листа, докоснете Покажи

коментарите.

Филтриране на клетки

В отворения файл докоснете > > Начало > и желаните опции.
Форматиране на съдържанието и границите на клетки

Докоснете клетката и след това докоснете > > Начало и желаната опция.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

120