Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Hey Cortana

background image

Hey Cortana
Събудете своя личен асистент, просто като кажете Hey Cortana. Можете също да

обучите Cortana да реагира само на вашия глас.
Cortana не се предлага за всички региони и езици. За информация относно

поддържаните региони и езици посетете www.microsoft.com/mobile/support/

cortanaregions.
Гласовото активиране с гласово активиране на Cortana не се предлага за всички региони

и езици и не се поддържа от всички модели телефони. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Докоснете клавиша за търсене и след това докоснете > Бележник >

НАСТРОЙКИ.

2. Превключете на Let Cortana respond to "Hey Cortana." включено .
Сега можете да събудите Cortana, просто като кажете Hey Cortana, дори ако екранът ви

е в режим на готовност.
Обучете Cortana да реагира само на вашия глас

Докоснете Научи гласа ми и следвайте инструкциите.