Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Настройване на Cortana

background image

Настройване на Cortana
Разкажете на Cortana за себе си, за да ви е по-полезна в намирането на това, което

търсите.
Cortana не се предлага за всички региони и езици. За информация относно

поддържаните региони и езици посетете www.microsoft.com/mobile/support/

cortanaregions.
Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да използвате Cortana.
1. Докоснете клавиша за търсене .

2. Следвайте инструкциите на телефона.
Ако след време решите да промените настройките, докоснете клавиша за търсене и

докоснете > Бележник > НАСТРОЙКИ.
Инсталиране на език за говора

В зависимост от региона и версията на Cortana, може да се наложи да изтеглите и

инсталирате подходящия език за говора, който да използва Cortana. Плъзнете надолу от

горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Час и език > Говор.

Докоснете Добавяне на език и следвайте инструкциите, за да инсталирате желания

език.
След като сте инсталирали езика, може да се наложи да рестартирате телефона.