Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на Cortana

background image

Използване на Cortana
Ако ръцете ви са заети, но се налага да използвате телефона, можете да използвате гласа

си, за да се обадите, да планирате събрание, да потърсите в интернет или да отворите

приложение.

Cortana не се предлага за всички региони и езици. За информация относно

поддържаните региони и езици посетете www.microsoft.com/mobile/support/

cortanaregions.
1. Докоснете клавиша за търсене .

2. Докоснете , кажете на глас какво искате да направите и следвайте инструкциите на

телефона.

Съвет: За да отворите бързо гласовия асистент Cortana, докоснете и задръжте

клавиша за търсене .
Пример: Кажете Make an appointment и вижте какво ще стане.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

46

background image

Открийте името на песен с помощта на Cortana

Когато слушате песен и искате да разберете коя е, докоснете и задръжте клавиша за

търсене и докоснете .