Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ръчно актуализиране на часа и датата

background image

Ръчно актуализиране на часа и датата
Ако не искате телефонът да актуализира автоматично часа и датата, можете да ги

настроите ръчно.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Час и език > Дата и час.

2. Превключете Автоматична настройка на дата и час на Изкл и редактирайте часа

и датата.

3. Превключете Автоматично задаване на часова зона на Изкл и променете

настройката за Часова зона.

Съвет: За да смените начина на показване на датите, плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана, докоснете Всички настройки > Час и език > Регион >

Регионален формат, изберете своя регион и рестартирайте телефона.

Преминаване към часовник в 24-часов формат

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Час и език > Дата и час. Превключете 24-часов часовник на Вкл .

Автоматично актуализиране на часа и датата

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Час и език > Дата и час. Превключете Автоматична настройка на дата и час на

Вкл .
Автоматично актуализиране на часовата зона при пътуване в чужбина

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Час и език > Дата и час. Превключете Автоматично задаване на часова зона на

Вкл .