Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Превключване между изгледите на календара

background image

Превключване между изгледите на календара
За да видите с един поглед подробен план за деня или месеца, преглеждайте календара

си в различни изгледи.
1. Докоснете Календар на Outlook > .

2. За да видите графика си за деня по часове, докоснете .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

61

background image

3. За да видите плана си за цялата седмица, докоснете .

4. За да видите само дните със събития, докоснете .

5. За да се върнете към днешния ден, докоснете .
Включване и изключване на номерата на седмиците

Докоснете Календар на Outlook > > Настройки > Настройки на календара,

докоснете , за да отворите менюто за номера на седмиците, и докоснете желаната

опция.