Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на таймера за обратно броене

background image

Използване на таймера за обратно броене
За да не загарят ястията във фурната, използвайте таймера за обратно броене, за да

следите времената за готвене.
1. Докоснете Аларми и часовник > Таймер > .

2. Задайте времетраенето и докоснете > .

3. За да стартирате обратното броене, докоснете .

Съвет: За пауза, докоснете . За да стартирате отново обратното броене,

докоснете .

Показване на таймера на цял екран

Докоснете . За да се върнете към нормален изглед, докоснете .