Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на няколко календара

background image

Използване на няколко календара
Когато настроите в телефона акаунтите си за имейл или социални мрежи, ще можете да

синхронизирате календарите от всичките си акаунти на едно място.
1. Докоснете Календар на Outlook.

2. За да покажете или да скриете календар, докоснете и докоснете или изчистете

квадратчетата за отметка до името на календара.
Когато един календар е скрит, събитията и напомнянията в него не се показват в

различните изгледи на календара.
Календарът с рождени дни събира информацията за рождените дни от вашите акаунти

за социални мрежи.
Не можете да добавяте нови календари в телефона, но можете да изберете кои

календари от различните ви акаунти да се показват.