Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Спестете разходите за данни в роуминг

background image

Спестете разходите за данни в роуминг

Намалете разходите за данни в роуминг и сметките си за телефон, като промените

настройките за мобилни връзки за данни. За да използвате оптималния метод на

свързване, променете настройките за Wi-Fi, мобилни връзки за данни и изтегляне на

поща.
Роумингът на данни означава, че изтегляте данни в телефона си през мрежи, които не

са собственост на или не се поддържат от вашия мобилен оператор. Свързването с

интернет в роуминг, особено когато сте в чужбина, може значително да увеличи

разходите ви за пренос на данни.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

51

background image

Използването на Wi-Fi връзка като цяло е по-бързо и по-евтино от използването на

мобилна връзка за данни. Ако има и Wi-Fi, и мобилна връзка за данни, телефонът ще

използва Wi-Fi връзката.
Свързване с Wi-Fi мрежа
1.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете и задръжте Wi-Fi.

2. Уверете се, че Wi-Fi мрежа е превключено на Вкл .

3. Изберете връзката, която искате да използвате.
Прекъсване на мобилната връзка за данни

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и превключете Връзка за

данни на Изкл .

Съвет: За да видите количеството използвани данни, докоснете Всички

настройки > Мрежа и безжична връзка > Използване на данни.

Забраняване на връзките за данни в роуминг

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и под SIM, която използвате за

мобилни данни, превключете Опции за роуминг на данни на без роуминг.
Изтегляйте имейлите по-рядко

За да настроите телефона да проверява за нова поща по-рядко или дори само "при

поискване", докоснете Поща на Outlook > > Акаунти. Изберете акаунт,

докоснете Промяна на настройките за синхронизиране на пощенската кутия и

изберете колко често да се синхронизира. Ако имате няколко имейл акаунта, променете

настройката за всички акаунти.