Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Добавяне на език за писане

background image

Добавяне на език за писане
Можете да добавите няколко езика за писане в клавиатурата си и да превключвате

между тях, докато пишете.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Час и език > Клавиатура > Добави клавиатури.

2. Изберете езиците, на които искате да пишете, и докоснете .

Съвет: За да премахнете предварително инсталирана клавиатура, докоснете и

задръжте върху езика, който няма да използвате, и докоснете премахни.
Съвет: За да добавите език в телефона, плъзнете бързо надолу от горния край на

екрана и докоснете Всички настройки > Час и език > Език > Добавяне

на езици. За да премахнете език, докоснете и задръжте върху него и след това

докоснете Премахни.

Превключване между езиците по време на писане

Плъзгайте бързо наляво или надясно върху клавиша за интервал, докато се покаже

езикът, на който искате да пишете. Подредбата на клавиатурата и предлаганите думи се

променят в съответствие с избрания език.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

56