Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Промяна на настройките на екрана за бърз поглед

background image

Промяна на настройките на екрана за бърз поглед
С екрана за бърз поглед можете лесно да видите часа и друго съдържание, дори когато

екранът е в режим на готовност.
Някои от настройките на екрана за бърз поглед не се поддържат от някои телефони.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Екстри > Екран за бърз поглед.

2. Превключете Режим на Винаги включено.
Добавяне на фонова снимка в екрана за бърз поглед

Ако сте сложили снимка като фон в заключения екран, можете да зададете тя да се

показва и в екрана за бърз поглед. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Екстри > Екран за бърз поглед и превключете

Фонова снимка на включено .
Включване на нощен режим

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Екстри > Екран за бърз поглед и променете настройката за Нощен режим така, както

желаете. Първо, изберете цвят за текста на екрана за бърз поглед или скрийте изцяло

екрана за бърз поглед за определено време. След това задайте часа за включване на

нощния режим.