Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Показване на повече плочки в стартовия екран

background image

Показване на повече плочки в стартовия екран
За да виждате повече приложения с един поглед, добавете още една колона с плочки в

стартовия екран. Или премахнете колона, за да виждате по-добре плочките в стартовия

екран.
Броят колони, които можете да имате в стартовия екран, зависи от телефона.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Персонализиране > Старт и превключете Показване на още плочки на Вкл или

Изкл .
Сега можете да преместите и преоразмерите плочките така, както ви харесва.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

40