Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Персонализиране на тоновете на телефона

background image

Персонализиране на тоновете на телефона
Сменете тона на известията за обаждания, съобщения и други или добавете в колекцията

свои собствени тонове или любима песен.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Персонализиране > Звуци > .

2. За да чуете мелодията и да решите дали ви харесва, докоснете .

3. Изберете желаната мелодия.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

43

background image

Съвет: Искате да зададете различна мелодия за даден контакт, за да разбирате

моментално, когато ви позвъни? Редактирайте информацията за този контакт в

приложението Хора.

Смяна на тона за получено съобщение или на други звуци за известия

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Система > Известия и действия. Под Показване на известия от тези

приложения изберете приложението, за което искате да добавите звук за известията,

и под Звук за известие изберете тона, който желаете.
Възможно е приложенията в телефона да не се виждат, преди да сте ги използвали.
Добавяне на нови мелодии в телефона

Свържете телефона с компютъра чрез USB кабел и чрез диспечера на файлове на

компютъра преместете желаната песен в папката с мелодии в телефона. Компютърът ви

трябва да работи под Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows

10. Можете също да използвате OneDrive, за да прехвърлите файловете в телефона.
След като файлът е в папката с мелодии в телефона, песента се показва в списъка с

мелодии в Звуци.
Можете да използвате една песен като мелодия на телефона, ако тя не е защитена с

управление на правата за достъп (DRM) и е по-малка от 30 MB. Поддържаните формати

са WMA, MP3 и M4R.

Съвет: Искате да създадете своя собствена, уникална мелодия? Използвайте

приложението Ringtone Maker, което ще ви помогне. Ако все още нямате

приложението в телефона си, можете да го изтеглите от www.microsoft.com.