Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Персонализиране на заключения екран

background image

Персонализиране на заключения екран
Променете заключения екран така, както ви харесва. Можете например да сложите

любима снимка като фон.

Добавяне на снимка за фон

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Персонализиране > Екран при заключване. Превключете Фон на Моето

изображение и докоснете Преглед. Изберете снимка, нагласете я, за да застане най-

добре, и докоснете .
Смяна на фоновото изображение

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Персонализиране > Екран при заключване. Докоснете Преглед, изберете снимка,

нагласете я, за да застане най-добре, и докоснете .

Съвет: Можете също да изберете приложение, което да показва информация в

заключения екран, или да позволите на Bing да разбърква снимки там. Просто

променете настройката за Фон така, както желаете.

Изберете кои приложения да показват известия в заключения екран

Можете да изберете известията от кои приложения, например за пропуснати обаждания

или за нови съобщения, да виждате в заключения екран. За да изберете приложение,

което да показва подробно състояние в заключения екран, плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана, докоснете Всички настройки > Персонализиране > Екран

при заключване и под Избор на приложение за показване на подробно

състояние, изберете приложението. За да изберете приложение, което да показва

бързо състояние в заключения екран, под Избор на приложения за показване на

бързо състояние докоснете една от иконите на контейнер и изберете приложението.

Пример: Ако изберете подробно състояние за Съобщения, ще можете да четете

новите си съобщения и да виждате подробностите за тях в заключения екран. Ако

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

41

background image

изберете бързо състояние, известието в заключения екран ще ви показва само

броя непрочетени съобщения.

Показване на изпълнителя, когато слушате музика

Натиснете клавиш за сила на звука отстрани на телефона.