Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Скриване на навигационната лента, когато не е необходима

background image

Скриване на навигационната лента, когато не е необходима
Всички телефони Lumia имат 3 клавиша в долния край:клавишите за връщане, стартов

екран и търсене.Можете да скриете навигационната лента от стартовия екран, когато не

ви е необходима.
Не всички телефони поддържат скриване на навигационната лента.За информация за

наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
За да скриете навигационната лента от стартовия екран, когато не ви е необходима,

плъзнете бързо нагоре от долния край на екрана.За да покажете отново навигационната

лента, плъзнете бързо нагоре.

Промяна на цвета на навигационната лента

Можете да промените цвета на навигационната лента, за да се откроява по-добре или

дори да е в тон с палитрата ви.Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Персонализиране > Цветове и превключете

Прилагане на цвят в навигационната лента на Вкл .