Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Промяна на силата на звука

background image

Промяна на силата на звука
Ако не чувате звъна на телефона, когато около вас е шумно, или звукът е прекалено

силен по време на разговор, можете да промените силата на звука така, както ви харесва.
Използвайте клавишите за сила на звука отстрани на телефона. Максималното ниво на

звука е 10.
Ако сте свързали слушалки, клавишите за сила на звука управляват звука както на

мелодията, така и на мултимедията. Максималното ниво на звука е 30.
Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да

повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към аудио

конектора. Ако свържете към аудио конектора външно устройство или слушалки,

различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално

внимание на силата на звука.
Промяна на силата на звука за мултимедия и приложения

Натиснете клавиш за сила на звука отстрани на телефона, за да видите лентата за сила

на звука, докоснете и докоснете лентата за сила на звука за мултимедия и приложения,

за да зададете желаното ниво на звука. Максималното ниво на звука е 30.

Превключване в тих режим

Натиснете клавиш за сила на звука отстрани на телефона, докоснете на лентата за сила

на звука и докоснете . За да изключите тихия режим, задайте желаната сила на звука

на лентата за сила на звука.
Включването на тихия режим не засяга вашите аларми. Ако искате да почивате,

изключете всички входящи аларми или изключете телефона.

Съвет: Не искате да държите телефона си в тих режим, но в момента не можете да

отговорите? За да изключите звука на входящото обаждане, натиснете клавиша за

намаляване на звука.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

29

background image

Включване на вибрациите

Ако искате телефонът да вибрира, натиснете клавиш за сила на звука отстрани на

телефона, докоснете на лентата за сила на звука и докоснете Вибрацията е

изключена. За да изключите вибрациите, докоснете Вибрацията е включена.

Съвет: За да промените другите настройки на звука, плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Персонализиране >

Звуци.
Съвет: За да включите или изключите вибрациите на клавишите за връщане,

стартов екран и търсене, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Екстри > Докосване и задайте за

Вибриране, когато докосна клавишите за навигация. включено или

изключено . Промяната на настройката за вибрации при входящи обаждания не

влияе върху вибрациите на клавишите.