Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Превключване между екрани и приложения

background image

Превключване между екрани и приложения
Не всички приложения са в стартовия екран – плъзнете до менюто с приложения, за да

ги намерите. Или вижте кои приложения работят в момента в телефона и

превключвайте между тях.
За да видите всички приложения в телефона, плъзнете бързо наляво в стартовия екран.

За да се върнете в стартовия екран, плъзнете бързо надясно.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

25

background image

Съвет: За да намерите бързо дадено приложение, докоснете произволна буква в

менюто с приложения и в следващото меню докоснете първата буква или символ

от името на търсеното приложение.

Преглеждане, превключване между и затваряне на отворени приложения

За да видите отворените приложения, докоснете и задръжте клавиша за връщане . За

да превключите към дадено приложение, го докоснете. За да затворите приложенията,

които повече не са ви необходими, докоснете в горния десен ъгъл на приложението.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

26

background image

Придвижване в менюто с настройки

Плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете Всички настройки. За да

отидете до група настройки, докоснете заглавието на произволна група настройки и

изберете желаната група. За да потърсите конкретна настройка, докоснете лентата за

търсене в горния край на екрана и започнете да пишете името на настройката.