Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Икони, показвани от телефона

background image

Икони, показвани от телефона
Лентата за състоянието в горния край на екрана ви показва текущото време, заряд на

батерията, сила на сигнала и много други.

Съвет: За да видите скритите икони, докоснете лентата за състоянието.

Сила на мобилния сигнал

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

30

background image

Сила на сигнала
Телефонът не е свързан с мобилна мрежа.
В телефона няма SIM карта.
SIM картата ви е заключена.
Включен е самолетният режим.
Телефонът е в роуминг, извън мрежата на вашия мобилен оператор.

Мобилна връзка за данни
Видът на мобилната мрежа, към която сте свързани, се показва с една буква, с

комбинация от букви или с комбинация от букви и цифри.
Иконите за обозначаване на типа мрежова връзка може да се различават според

региона и мобилния оператор.

Установена е EDGE връзка за данни.
Установена е GPRS връзка за данни.

Телефонът е свързан с 3G мрежа.

Установена е високоскоростна (HSDPA/HSUPA) връзка за данни.

Установена е високоскоростна (HSPA+/DC-HSDPA) връзка за данни.

Телефонът е свързан с 4G мрежа.

Прехвърлят се данни чрез мобилна връзка за данни.

Wi-Fi връзка

Има активна Wi-Fi връзка.
Мобилната връзка за данни е споделена с други устройства чрез Wi-Fi.
Прехвърлят се данни чрез Wi-Fi.

Bluetooth устройство

Има Bluetooth устройство, свързано с телефона.

Батерия

Заряд на батерията
Батерията се зарежда.
Включен е икономичният режим на батерията.
В момента няма данни за заряда или състоянието на батерията.

Известия

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

31

background image

Имате непрочетени известия, например за нови съобщения. За да прегледате

известията, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана.
Профили

Включен е режимът на вибрации.
Включен е тихият режим.

Cortana

Режимът "Тихи часове" е включен и Cortana управлява вашите обаждания и

съобщения.
Пренасочване на разговорите

Обажданията се пренасочват към друг номер или към гласовата пощенска кутия.

Местоположение

Приложение или услуга използва информацията за местоположението ви.

Режим на шофиране

Включен е режимът на шофиране.