Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на телефона в самолетен режим

background image

Използване на телефона в самолетен режим
На места, където не искате да извършвате или получавате обаждания, все пак можете

да използвате музиката, видеоклиповете и офлайн игрите, ако активирате самолетния

режим.
Самолетният режим прекъсва връзките с мобилната мрежа и изключва безжичните

функции на устройството ви. Ако се поддържа от вашето устройство, функцията за

плащания и покупка на билети чрез NFC може да остане включена. Съобразявайте се с

инструкциите и изискванията за безопасност, дадени например от авиокомпанията,

както и с всички приложими закони и разпоредби. Където е позволено, можете да се

свържете с Wi-Fi мрежа, например за да преглеждате страници в интернет, или да

включите Bluetooth в самолетен режим.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Мрежа и безжична връзка > Самолетен режим.

2. Превключете Състояние на Вкл .