Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Преглед на изтеглянията и актуализациите

background image

Преглед на изтеглянията и актуализациите
Вижте всички елементи, които се изтеглят в телефона ви, и проверете за най-новите

актуализации, които съдържат важни поправки на грешки и нови функционалности за

приложенията ви. Докато се изтегля даден елемент, можете да продължите да

преглеждате в Магазин за друго съдържание и да добавяте елементи за изтегляне.
За да видите състоянието на вашите изтегляния, в основния екран на Магазин докоснете

> Изтегляния и актуализации.

Съвет: Ако трябва например временно да прекъснете връзката си с интернет,

можете да поставите изтеглянията си на пауза. За да поставите на пауза определен

елемент, докоснете , а за да възобновите изтеглянето, докоснете . Ако

изтеглянето е неуспешно, можете да изтеглите елемента повторно.

Проверка за актуализации

За да видите дали има актуализации за вашите приложения, в основния екран на

Магазин докоснете > Изтегляния и актуализации > Проверка за актуализации:.

За да инсталирате наличните актуализации, докоснете Актуализирай всичко.