Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използвайте лесно телефона си

background image

Използвайте лесно телефона си
Увеличете шрифта и направете екрана по-лесен за гледане. Можете да използвате

телефона също и с телепринтер (TTY/TDD устройство).
Промяна на размера на шрифта
1.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Улеснен достъп.

2. Докоснете Още опции и преместете плъзгача Мащабиране на текст.
Включване на висок контраст

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Улеснен достъп > Висок контраст и превключете Висок контраст на Вкл .
Увеличаване на екрана

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Улеснен достъп > Лупа и превключете Лупа на екрана на Вкл . За да увеличите

екрана, докоснете го двукратно с два пръста. Когато използвате лупата, използвайте два

пръста, за да се придвижвате из екрана. За да спрете увеличението, докоснете двукратно

екрана с два пръста.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

47

background image

Използване на телефона с TTY/TDD устройство

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Улеснен достъп > Още опции и превключете Режим TTY на Пълен.
Достъпните режими за TTY/TDD устройства може да са различни в зависимост от

мобилния оператор.