Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Управление на SIM картите

background image

Управление на SIM картите
Не желаете да смесвате работа и свободно време? Или имате по-евтина връзка за данни

на едната SIM карта? Можете да изберете коя SIM карта да използвате.
Не всички телефони поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Изберете коя SIM да се използва за връзка за данни
1.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

63

background image

2. Под Използване на тази SIM карта за мобилни данни докоснете желаната SIM

карта.
Преименуване на SIM карта

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM. Докоснете Настройки на SIM

1 или Настройки на SIM 2 и под Име на SIM картата и напишете новото име.
Изключване на SIM карта

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и изключете желаната SIM карта

.

Свързване на плочките за SIM картите в стартовия екран

За да свържете плочките в стартовия екран и да използвате за разговори и съобщения

и двете SIM карти от една плочка, докоснете желаната плочка и след това докоснете >

Свързване на плочките.