Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Добавяне в телефона на съществуващ акаунт в Microsoft

background image

Добавяне в телефона на съществуващ акаунт в Microsoft
Ако не сте влезли в акаунта в Microsoft при първото стартиране на телефона, можете да

добавите акаунта и по-късно и да прехвърлите данните и настройките си на всички свои

устройства.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Акаунти > Вашия имейл и акаунти > Влизане с акаунт в Microsoft

вместо това.

2. Влезте с потребителското име и паролата за вашия акаунт в Microsoft.

Съвет: Можете да влезете също и с телефонния номер и паролата на

съществуващия си акаунт в Microsoft.

3. Изберете как искате да получите своя еднократен код за проверка.
Кодът за проверка е необходим, за да потвърдите своята самоличност. Информацията

за вашия акаунт и вашите лични данни са в безопасност, дори ако други хора научат

паролата ви, тъй като те нямат достъп до другите устройства или до имейл адресите,

които използвате за получаване на кода за проверка.
4. Когато бъдете подканени, въведете своя имейл адрес или последните 4 цифри от

вашия телефонен номер.

5. Когато получите кода, въведете го.

Съвет: Когато получите кода в съобщение, телефонът ще показва известието за

съобщение за определено време. Докоснете известието, за да отворите

съобщението. Ако известието повече не се вижда, плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана, за да го видите в работния център, и го докоснете. За да се

върнете обратно в екрана, където можете да добавите кода, докоснете и задръжте

клавиша за връщане и докоснете необходимия екран.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

34