Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Избор на най-добрата експозиция с брекетинг

background image

Избор на най-добрата експозиция с брекетинг
Ако светлината не е много добра, използвайте режима на брекетинг, за да заснемете

няколко снимки наведнъж с различни настройки за експозицията. След това можете да

изберете най-добрата от тях.
Когато използвате брекетинг за корекция на експозицията, камерата заснема няколко

снимки наведнъж – някои по-ярки, други по-тъмни. Това увеличава шанса ви да

направите чудесна снимка, ако светлината не е много добра. Можете да изберете колко

снимки да заснема камерата и с каква стъпка да се променя стойността на експозицията

между снимките.
1. Докоснете Камера > > Клин.

2. За да изберете колко снимки да се заснемат в режима на брекетинг, докоснете Брой

на снимките за заснемане.

3. За да изберете с каква стъпка да се променя стойността на експозицията, докоснете

Диапазон на експозицията.

4. Докоснете .
Снимките, които заснемате оттук нататък, ще се заснемат в режим на брекетинг.
5. За да заснемете снимките, докоснете .
Камерата заснема избрания брой снимки, които се записват отделно в Снимки.
Изключване на режима на брекетинг

Докоснете Камера > > Клин > .