Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Заснемане на снимки с таймер

background image

Заснемане на снимки с таймер
Използвайте режима на таймер, за да направите групова снимка, в която да присъствате

и вие.
1. Докоснете Камера > > Фототаймер.

2. Докоснете Забавяне, за да изберете колко време да изчака камерата, преди да

направи снимката.

3. Докоснете .
Снимките, които заснемате оттук нататък, се заснемат в режим на таймер.
4. За да заснемете снимката, докоснете .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

93

background image

Изключване на режима на таймер

Докоснете Камера > > Фототаймер > .