Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Заснемане на снимки без загуби

background image

Заснемане на снимки без загуби
Можете да заснемате DNG (Digital Negative – Цифров негатив) снимки без загуби, които

предлагат повече възможности за редактиране впоследствие.
Не всички телефони поддържат формата Digital Negative (DNG – Цифров негатив). За

информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
1. Докоснете Камера > > Настройки.

2. Докоснете Размер на изображението за основната камера и режима JPG + DNG.

3. Когато заснемете снимка, се записват 2 файла: снимка с по-ниска резолюция в JPG

формат, оптимизирана за споделяне, и снимка без загуби в DNG формат.
DNG снимката се записва в Албум от камерата.
След като прехвърлите DNG снимките в компютъра си, можете да ги преглеждате и

показвате, като изтеглите и инсталирате Adobe DNG кодек от www.adobe.com/support/

downloads/detail.jsp?ftpID=5495.
Можете да редактирате DNG снимките във всяка програма за редактиране на снимки,

която поддържа изцяло стандарта DNG.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

94