Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Снимане

background image

Снимане
Заснемайте ясни снимки в реалистични цветове и запечатвайте най-добрите моменти

в своя фотоалбум.

1. Докоснете Камера.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

90

background image

Съвет: Ако телефонът ви има клавиш за камера, за да включите бързо камерата,

когато телефонът е заключен, натиснете и задръжте клавиша за камера за две

секунди.
Съвет: За да отворите камерата с Cortana, докоснете клавиша за търсене ,

докоснете , кажете Open camera и следвайте инструкциите. Cortana не се

предлага за всички региони и езици. За информация относно поддържаните

региони и езици посетете www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. За да увеличите или намалите мащаба, раздалечете или доближете пръсти с

плъзгане. Не всички телефони поддържат мащабиране с камерата. За информация за

наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Съвет: За да прегледате настройките, докато държите телефона в пейзажна

ориентация, плъзнете наляво. За да промените настройка, плъзнете с пръст

нагоре или надолу върху плъзгача. За да затворите настройките, плъзнете

надясно.

3. За да фокусирате камерата върху конкретен обект, докоснете обекта на екрана. Не

всички телефони поддържат фокусиране с камерата. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Съвет: Ако телефонът има клавиш за камера, за фокусирате, натиснете наполовина

и задръжте клавиша за камера. За да заснемете снимката, натиснете докрай

клавиша за камера.

4. За да заснемете снимката, докоснете .
За да видите току-що заснетата снимка, докоснете кръглото умалено изображение в

ъгъла на екрана. Снимката е записана в Снимки.

Съвет: За да виждате на екрана възможно най-добре, не закривайте светлинния

сензор. Не всички телефони имат светлинен сензор. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте

светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не закривайте светкавицата,

докато снимате.