Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Записване на информацията за местоположение в снимки и видеоклипове

background image

Записване на информацията за местоположение в снимки и видеоклипове
Ако искате да знаете къде точно сте заснели дадена снимка или видеоклип, можете да

настроите телефона да записва местоположението автоматично.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Поверителност > Местоположение.

2. Уверете се, че Местоположение е превключено на Вкл и е разрешено камерата

да използва вашето местоположение.
Информация за местоположението може да бъде прикачена към снимка или видеоклип,

ако вашето местоположение може да бъде определено с помощта на сателитни сигнали

или методите на мрежата. Ако споделите снимка или видеоклип, които съдържат

информация за местоположението, тази информация може да се показва на онези,

които разглеждат снимката или видеоклипа. Можете да изключите геомаркирането в

настройките на телефона.