Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Бързо отваряне на камерата

background image

Бързо отваряне на камерата

За да отваряте камерата за секунди, когато ви потрябва, използвайте прекия път в

работния център. Ако телефонът има клавиш за камера, това е най-бързият начин да

започнете да снимате.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Камера.

Съвет: Ако прекият път до Камера не се вижда, докоснете Разгъни.

Съвет: За да включите камерата, когато телефонът е заключен, натиснете клавиша

за захранване, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете

Камера.

Отваряне на камерата с клавиша за камера

Ако телефонът има клавиш за камера, натиснете го, за да включите камерата.

Съвет: За да включите бързо камерата, когато телефонът е заключен, натиснете и

задръжте за две секунди клавиша за камера.