Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Споделяне на уеб страница

background image

Споделяне на уеб страница
Ако сте намерили интересна уеб страница, можете да я изпратите на приятели в имейл

или текстово съобщение или да я публикувате във вашите социални мрежи. Ако в

момента сте заедно, споделете страницата чрез NFC, просто като допрете телефоните

един до друг.
1. Докоснете Microsoft Edge и отворете уеб сайт.

2. Докоснете > Споделяне и изберете желания начин на споделяне.
Споделяне на уеб страница с NFC

Докато разглеждате в интернет, докоснете > Споделяне > Допри и сподели

(NFC) и допрете телефона на приятеля с вашия телефон.
За да включите Допри и сподели (NFC) плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Устройства > NFC и превключете Допри и

сподели на Вкл .
Не всички телефони поддържат NFC. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Тази функция може да не е

съвместима с всички телефони, които поддържат NFC.
Другият телефон трябва да поддържа NFC. За повече информация вижте ръководството

на потребителя на другия телефон.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

105