Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Преглеждане в интернет

background image

Преглеждане в интернет
Не се нуждаете от компютър – лесно можете да разглеждате уеб страници на телефона.

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от мобилния оператор, за да

спестите разходите за пренос на данни, можете да използвате Wi-Fi мрежа за

свързване с интернет.

1. Докоснете Microsoft Edge.

2. Докоснете адресната лента.

3. Напишете уеб адрес.

Съвет: За да напишете бързо суфикса на уеб адрес, например .org, докоснете и

задръжте клавиша за суфикси на клавиатурата и докоснете желания суфикс.

4. Докоснете .

Съвет: За да потърсите в интернет, напишете дума за търсене в адресната лента и

докоснете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

103