Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Свързване на компютъра с интернет

background image

Свързване на компютъра с интернет

Лесно можете да използвате интернет на лаптопа си, когато сте в движение. Превърнете

телефона във Wi-Fi хотспот и използвайте мобилната си връзка за данни, за да свържете

с интернет лаптопа си или друго устройство.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилен хотспот.

2. Превключете мобилния хотспот на Вкл .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

102

background image

3. За да изберете как да споделяте мобилната си връзка за данни, докоснете Wi-Fi или

Bluetooth.

4. Изберете връзката на другото устройство.
Другото устройство използва данни от вашия план за данни, за което може да бъдете

таксувани. За информация относно предлагането и цените се свържете с вашия мобилен

оператор.