Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Прекъсване на интернет връзки

background image

Прекъсване на интернет връзки

Пестете батерията, като затворите всички интернет връзки, отворени във фона.Можете

да направите това, без да затваряте никакви приложения.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете и задръжте .

2. Превключете Wi-Fi мрежа на Изкл .

Съвет: Wi-Fi мрежа се включва отново автоматично.За да промените тази

настройка, докоснете Повторно включване на Wi-Fi.

Прекъсване на мобилна връзка за данни

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и превключете Връзка за

данни на Изкл .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

106