Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Отстраняване на проблеми с интернет връзката

background image

Отстраняване на проблеми с интернет връзката

Интернет връзката ви не работи
• Проверете мобилната си връзка за данни. Плъзнете бързо надолу от горния край на

екрана, докоснете Всички настройки > Мрежа и безжична връзка >

Мобилна мрежа и SIM и се уверете, че Връзка за данни е превключено на Вкл

.

• Проверете Wi-Fi връзката си. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете и задръжте Wi-Fi и се уверете, че Wi-Fi мрежа е превключено на Вкл

и сте свързани с мрежа.

• Проверете дали не е включен икономичният режим на батерията. Плъзнете бързо

надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Система >

Икономичен режим на батерията.

• Ако сте в чужбина, проверете дали имате включен роуминг. Плъзнете бързо надолу

от горния край на екрана, докоснете Всички настройки > Мрежа и безжична

връзка > Мобилна мрежа и SIM и се уверете, че Опции за роуминг на данни е

превключено на с роуминг. Свързването с интернет в роуминг, особено когато сте

в чужбина, може значително да увеличи разходите ви за пренос на данни.

• Ако сте инсталирали нови настройки от текстово съобщение, деинсталирайте ги.

Докоснете Памет > Това устройство > Приложения и игри и елемента с новите

настройки и след това докоснете Деинсталирай.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

107