Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Задаване на интернет връзки

background image

Задаване на интернет връзки

Ако мобилният оператор ви таксува на базата на това, което използвате, можете да

промените настройките си за Wi-Fi и мобилни данни, за да намалите разходите си за

данни. Можете да използвате различни настройки за роуминг и за мрежата на вашия

мобилен оператор.

Важно: Използвайте кодиране, за да повишите сигурността на Wi-Fi връзката.

Използването на кодиране намалява риска други хора да получат достъп до

данните ви.

Използването на Wi-Fi връзка като цяло е по-бързо и по-евтино от използването на

мобилна връзка за данни. Ако има и Wi-Fi, и мобилна връзка за данни, телефонът ще

използва Wi-Fi връзката.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете и задръжте Wi-Fi.

2. Превключете Wi-Fi мрежа на Вкл .

3. Изберете връзката, която искате да използвате.
Използване на мобилна връзка за данни

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и превключете Връзка за

данни на Вкл .
Използване на мобилна връзка за данни в роуминг

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM. След това превключете

Опции за роуминг на данни на с роуминг.
Свързването с интернет в роуминг, особено когато сте в чужбина, може значително да

увеличи разходите ви за пренос на данни.

Съвет: За да видите количеството използвани данни, плъзнете бързо надолу от

горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Мрежа и безжична

връзка > Използване на данни.