Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на сензорния екран

background image

Използване на сензорния екран

Търсете в телефона си с докосване, бързо плъзгане или плъзгане.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

16

background image

Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте

химикалка, молив или друг остър предмет върху сензорния екран.

За да отворите приложение или друг елемент, докоснете го.
Докосване и задържане за още опции

Поставете пръст върху даден елемент, докато се отвори менюто.

Докосване и задържане за плъзгане на елемент

Поставете пръст върху елемента за две секунди и плъзнете пръста си през екрана.

Бързо плъзгане

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете в желаната посока.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

17

background image

Можете например да плъзгате бързо наляво или надясно между стартовия екран и

менюто с приложения, или между различните екрани в приложенията.

Превъртане през дълъг списък или меню

Плъзнете бързо с пръст, с движение за "прелистване", нагоре или надолу върху екрана

и вдигнете пръста си. За да спрете превъртането, докоснете екрана.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като карта, снимка или уеб страница, и ги

раздалечете или сближете с плъзгане.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

18

background image

Заключване на ориентацията на екрана

Екранът се завърта автоматично, когато завъртите телефона на 90 градуса. За да

заключите екрана в сегашната му ориентация, плъзнете бързо надолу от горния край на

екрана, докоснете Всички настройки > Система > Дисплей и превключете

Заключване на въртенето на Вкл .
Завъртането на екрана може да не работи във всички приложения или екрани.