Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Актуализиране на приложенията

background image

Актуализиране на приложенията

Актуализациите на приложенията ви дават важни поправки на грешки и нови

функционалности. За да използвате най-добре новия си телефон, се погрижете

приложенията ви да са актуализирани.
1. Докоснете Магазин.

2. Докоснете > Изтегляния и актуализации.

Съвет: По подразбиране телефонът автоматично актуализира приложенията,

когато сте свързани с Wi-Fi мрежа.

3. Докоснете Проверка за актуализации: > Актуализирай всичко.
Изключване на автоматичните актуализации

Докоснете Магазин > Настройки и превключете Автоматично актуализиране на

приложенията на Изкл .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

12