Помощ Microsoft Lumia 650 Dual SIM

background image

Ръководство на потребителя

Lumia с Windows 10 Mobile

Издание 1.1 BG

background image

За ръководството на потребителя

Това ръководство е ръководството на потребителя за вашето издание на софтуера.

Важно: За важна информация за безопасното използване на устройството и

батерията, прочетете "За вашата безопасност" и "Информация за продукта и

безопасността" в ръководството на потребителя, предоставено в печатен вид, в

устройството или на адрес www.microsoft.com/mobile/support, преди да

започнете да използвате устройството. За да научите как да започнете да

използвате новото си устройство, прочетете отпечатаното ръководство на

потребителя.

За онлайн указания за потребителя, видеоклипове, повече информация и помощ за

отстраняване на неизправности посетете support.microsoft.com и намерете

инструкциите за телефони с Windows.
Можете също да гледате видеоклиповете за поддръжка на адрес www.youtube.com/

lumiasupport.
Освен това, има и ръководство на потребителя в телефона – то е винаги с вас, когато ви

потрябва. За да намерите отговори на въпросите си и да получите полезни съвети,

докоснете Помощ+съвети за Lumia. Ако това са първите ви стъпки с Lumia, вижте

раздела за нови потребители.
За информация относно Декларацията за поверителност на Microsoft, посетете aka.ms/

privacy.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

2