Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Məkan xidmətlərini aktivləșdirmək

background image

Məkan xidmətlərini aktivləșdirmək

Harada olduğunuzu tapmaq üçün Xəritələr istifadə edin və yerinizi çəkdiyiniz șəkillərdə

saxlayın. Bəzi proqramlar sizə daha geniș müxtəliflikdə olan xidmətləri təklif etmək üçün yeriniz

haqqında məlumatdan istifadə edə bilər.
1. Ekranın yuxarısından așağı çəkin və Bütün parametrlər > Məxfilik > Məkan seçiminə

toxunun.

2. Məkan seçimini Aktiv seçiminə dəyișdirin.

İşarə:Siz yerinizdən istifadə edən proqramları seçə bilərsiniz. Məkanımdan istifadə edə

bilən proqramları seçin seçiminin altında istədiyiniz proqramlara toxunun.