Microsoft Lumia 650 Dual SIM - İtkisiz șəkillər çəkin

background image

İtkisiz șəkillər çəkin
Siz daha yaxșı redaktəsonrası imkanlara malik olan itkisiz rəqəmsal Neqativ (DNG) șəkillər çəkə

bilərsiniz.
Rəqəmsal Neqativ (DNG) format bütün telefonlar tərəfindən dəstəklənmir. Mümkünlük üçün

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures ünvanına daxil olun.
1. Kamera > > Parametrlər vurun.

2. Əsas kamera üçün təsvirin ölçüsü və JPG + DNG rejiminə vurun.

3. Șəkil çəkdiyinizdə 2 fayl saxlanır: paylașmaq üçün optimallașdırılmıș așağı əksetmə JPG șəkli

və itkisiz DNG șəkli.
DNG șəkli Kamera Şəkilləri-da saxlanır.
DNG șəkillərini kompyuterinizə köçürdükdən sonra www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=5495-dan Adobe DNG Codec yükləməklə və qurașdırmaqla onlara baxa

bilərsiniz.
Siz DNG standartını tam dəstəkləyən hər hansı șəkil redaktəsi proqramında DNG șəkillərini

redaktə edə bilərsiniz.